OSTEODYNAMIKA

Autorkou a lektorkou této metody je Andrea Dunová . www.osteodynamika.cz

Pomocí této terapie lze ošetřovat lidi i zvířata jakéhokoli věku.

Je to manuální terapeutický systém, který rozpoznává a řeší mechanické poruchy všech složek opěrného aparátu kostí, kloubů a tkání-vazů, šlach a povázky (fascie), reguluje chybná postavení těchto složek a uvádí je a pohybu těla do správné fyiologické polohy .

tato terapie vychází ze tří základních směrů – dornovy metody (+baňkování), kraniosakrální osteopatie a osteopatie. Propojuje tyto tři metody a ovlivňuje nejen postavení a stav kostí a kloubů, ale pomocí jemného tlaku a pohybu terapeuta ovlivní i stav fascií a funkci těla na buněčné úrovni.

Osteodynamika věnuje pozornost zejména fasciím,které moderní medicína právem označuje za periferní mozek těla ,dokazují propojení fyzického a psychického stavu .