Reiki

Reiki je univerzální léčivá energie a přesně takový význam má japonské slovo rei-ki. Jsme jí obklopeni a kdokoli z nás jí může používat pro sebe i pro pomoc druhým.

dav

Reiki je jemná práce s životadárnou ,vesmírnou energií.

  • je to přírodní léčba posilující vlastní energii
  • je to umění jemného přikládání rukou
  • zbavuje tělo škodlivin
  • uvolňuje blokády fyzické i psychické
  • harmonizuje čakry a energetické proudy v těle
  • soustředí se vždy tam, kde je třeba
  • lze posílit na libovolné vzdálenosti
  • lze poslat do minulosti i budoucnosti

Dr.Mikao Usui – japonský theolog objevil po dlouholetém usilovném hledání toto dávné zapomenuté umění. Stalo se to koncem minulého století v jednom budhistickém klášteře,kde se učil a seznámil s texty Budhových žáků.Navštívil posvátnou horu Kurijama poblíž Kjóta,setrval tam v meditacích a půstu jedenadvacet dní a tam k němu přišla znalost symbolů a tajemství tohoto umění. Od té doby se tak díky němu šíří umění reiki do celého světa .

Dosáhla jsem III.stupně Reiki.

Mým mistrem Reiki je úžasná Alena Vinčálková 🙂 www.mozkovna.com

dav