Aplikovaná zoofarmakognozie

Jde o obor založený Carolin Ingraham v roce 1984. Metoda umožňuje zvířatům aby si samostatně vybrala přírodní extrakty, ke kterým by se v přírodě běžně dostala a mohla se tak sama pomocí bylin vyléčit,ale v zajetí a důsledkem domestikace o tuto možnost bohužel přišla. Tato schopnost samoléčby jim však stále zůstala.

Systém nabízení a vyhodnocování se provádí na základě pečlivého pozorování chování a projevů zvířete. Jde o porozumnění emocionálních projevů a tím celkového obrazu zvířete.

Zvířeti je umožněno najít řešení k obnově jeho zdraví,fyzického i psychického. Nabízené extrakty zahrnují éterické oleje,hydrosoly,maceráty,byliny,jíly,řasy a minerály,nabízejí se ovšem vždy pouze jednotlivě,nikdy ve směsích. Zvíře pak vybrané preparáty buď inhaluje,nebo užívá orálně i lokálně. Zvířata tak mají svobodnou volbu zhodnotit co si vyberou ,co odmítnou a sama si určují dávkování.

Touto metodou lze pracovat se všemi zvířaty,jednotlivě,nebo i ve stádech,či hejnech. Pokud to zdravotní stav zvířete je spolupráce s veterináři samozřejmostí.

Jak terapie probíhá? ….. zajistí se zvířeti opravdu klidné a nerušené prostředí kde se může plně soustedit na sebe. U malých vířat je to místnost, u koní a jiných býložravců třeba část výběhu,box,který je vyklizen, přítomnost trávy,či sena terapii prodlužuje. Majitel je vždy přítomen, do terapie nezasahuje a pokud možno na zvíře nesahá,nehladí, ani ho slovně nemotivuje……apod. ,je opravdu důležité samostatné a ničím neovlivňované rozhodování zvířete. Délka ošetření je velice individuální,většinou 2-3hodiny. majitel pak pokračuje další dny či týdny v podávání vybraných preparátů,vetšinou je třeba další kontrola ,přetestování. Vše záleží na závažnosti problémů zvířete.

cena terapie je uvedena v menu : Ceník

spirulina 🙂
sdr
dav