Dornova metoda pro zvířata

Co je to Dornova metoda pro zvířata? Jedná se o velmi jemnou,ale zároveň účinnou terapii,při níž jsou klouby a obratle navráceny do svých fyziologických poloh a tím jsou odstraňovány jejich blokády. Dornova metoda navrací rovnováhu nejen kosterní soustavě,ale i tkáním a energetickým drahám.Terapie probíhá za aktivní spolupráce a pohybu pacienta. Zvířaty je většinou přijímána velice dobře ,je to šetrná a bezpečná metoda. Pokud je třeba ,používá se při terapii doplňkově i baňkování.

U zvířat je možné terapii provádět v jakémkoli věku,prakticky od narození,zejména je to vhodné po těžkých porodech,úspěchy jsou též s ovlivněním DKK do 10měsíců věku a zmírnění tohoto onemocnění. Terapie je vhodná při pohybových problémech různého typu až po ochrnutí.Velmi usnadňuje život starým jedincům a též je vhodná pro psí sportovce jako preventivní ošetření.

DM u pejsků a malých zvířat: Pejsek při ošetření leží nejdříve v klidu na boku ,pak stojí a končí v sedu. Dobré je dát pejskovi jeho deku,cítí se tak více v bezpečí. Ošetření trvá 1hod,v případě baňkování déle ( + 30min.) Na návštěvu počítejte tedy 1,5hodiny,čas navíc je na seznámení s pejskem, vyplnění karty pacienta a na rohovor s majitelem. Cena této návštěvy je 550,-kč (v případě baňkování 700,-kč) Pokud se tato terapie kombinuje s aromaterapií je přičtena k ošetření dle času.

DM u koní a velkých zvířat: Ošetření je dobré provádět v prostoru ve kterém je kůň co nejéně rušen a zároveň dokáže být v klidu. Je třeba vybrat místo kde koník stojí na rovném povrchu. Před terapií majitel vyplní kartu pacienta,zároveň proběhne seznámení koně s terapeutem. Pokud to zdravotní stav ,problém vyžaduje začíná se předvedením koně v pohybu. Pokud je koník klidný ,může být u terapie uvázaný,nebo ho drží majitel na vodítku a koně se nedotýká,nehladí ho..apod.:-) Terapie se někdy doplňuje baňkováním. Při baňkování majitel koně vodí (20-40min.) Na návštěvu tedy počítejte 1,5hod, na první návštěvu i 2hod.(s baňkami o 40min déle). Terapie je možné obohatit aromaterapií před oetřením i po ,výrazně pomůže k lepšímu uvolnění blokád a vnímání fyzických i psychických změn.

aktuální ceny naleznete v menu : Ceník

dav
dav